Informacja na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do S2Innovation Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole 60 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

W procesie rekrutacyjnym wspiera nas podmiot trzeci mający siedzibę w Uni Europejskiej i podlegający tym samym dyrektywom Unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (GDPR) co podmioty Polskie. W czasie procesu rekrutacyjnego możesz zostać poproszona(-y) przez nas o wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych przez ten podmiot na potrzeby i tylko w wymaganym przez rekrutację zakresie. W takim wypadku wyrażenie Twojej zgody będzie konieczne do tego abyś brał(-a) udział w  dalszych krokach rekrutacji.

Jeśli masz jakie kolwiek pytania bądź wymagania odnośnie twoich danych osobowych, np. chciałbyś abyśmy zaprzestali ich przetwarania prosimy o kontakt mailowy: contact@s2innovation.com

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/wyraziłeś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

English version...